Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Công nghiệp
Hệ thống máy nước nóng NLMT Công nghiệp

HỆ THỐNG MÁY CÔNG NGHIỆP QUEENSUN 500 QUEENSUN 1000 QUEENSUN 20000 QUEENSUN 3000 QUEENSUN 4000 QUEENSUN 5000 Dung tích 500 LÍT 1000 Lít 2000 lít 3000 lít 4000 lít 5000 lít số lượng tấm thu 1 2 4 6 8 … Continued

not rated Đọc tiếp
Máy Nước Nóng NLMT QueenSun QSE
Máy Nước Nóng NLMT QueenSun QSE

Chỉ tiêu Thông số kỹ thuật Model QUEENSUN 18 – 58 – 12 QSE QUEENSUN 18 – 58 – 15 QSE QUEENSUN 18 – 58 – 18 QSE QUEENSUN 18 – 58 – 20 QSE QUEENSUN 18 – 58 – … Continued

not rated Đọc tiếp